Veřejná zakázka: Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 226
Systémové číslo: P22V00000016
Datum zahájení: 20.12.2022
Nabídku podat do: 16.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou práce na opravu a doplnění krovu a střešní krytiny části jižního křídla objektu sladovny č.p. 645, Šluknov. Jedná se o samostatnou, III. etapu – oprava krovu a výměna střešní krytiny objektu – dokončení opravy a krovu na zbývající části objektu, ale zmenšená o plochu krovu a střechy s dočasnými vazníky (viz obrázky níže „ZMENŠENÍ ROZSAHU PLNĚNÍ). PD je původně zpracována pro realizaci 2 etap. 1. etapa – částečná oprava západního křídla budovy je dokončena v celém rozsahu a ze 2. etapy byla provedena dílčí část, a to v prostoru hvozdu (na východním konci jižního křídla). Z tohoto důvodu se odkazy v částech PD mohou překrývat – část předělána dle skutečnosti a část je stále uváděna jako etapa 2. Pokud je někde zmíněna oprava „hvozdu“, je toto irelevantní, oprava již proběhla. Případné nejasnosti objasní zadavatel v rámci výběrového řízení.
Objekt je vyhlášenou nemovitou kulturní památkou, vedenou pod rejstř. č. 54433/14. Práce musí být prováděny i v souladu se zásadami památkové péče a v intencích vydaného závazného stanoviska SPP MěÚ Rumburk č.j.: OSÚ/46799-18/5977-2018/jahk, ze dne 11. ledna 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šluknov
 • IČO: 00261688
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1
  40777 Šluknov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-025487

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Míru 1
407 77 Šluknov

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky