Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy nádvoří ZŠ J. Vohradského, Šluknov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2023 20.02.2023 09:00
Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, příjezdové komunikace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.01.2023 15.02.2023 09:00
Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2022 16.01.2023 09:00
Výměna 58 oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.12.2022 16.01.2023 09:00
Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění
podlimitní Zadáno 19.10.2022 09.11.2022 09:00
Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 11.07.2022 09:00
Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském - I. etapa (4 mosty)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 27.04.2022 09:00
Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 16.02.2022 09:00
Změna č. 2 územního plánu Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 22.06.2021 00:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Rámcová smlouva příkazní
podlimitní Zadáno 01.12.2019
Správa a údržba veřejných pohřebišť ve Šluknově
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2018 15.08.2018 00:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov
nadlimitní Zadáno 27.05.2017 04.12.2017 09:00
Příkazní smlouva
nadlimitní Zadáno 25.10.2016 26.10.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››