Veřejné zakázky Města Šluknov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šluknov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu C-M-20 v Císařském, Šluknov
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.09.2023 27.09.2023 09:00
Cyklostezka Šluknov - Fukov - I. etapa
Město Šluknov
podlimitní Příjem nabídek 01.09.2023 04.10.2023 09:00
Obnova místní komunikace v ul. Karlova, Šluknov
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2023 13.09.2023 09:00
všechny zakázky