Veřejné zakázky Města Šluknov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Šluknov
IČO: 00261688
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050993

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Žižkova č.p. 722, Šluknov – výměna oken, 2. etapa (jižní fasáda)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2021 19.01.2022 09:00
Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2021 19.01.2022 09:00
Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2021 19.01.2022 09:00
Zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu ve městě Šluknov
nadlimitní Hodnocení 04.05.2013 20.06.2013 14:00
všechny zakázky