Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 132
Systémové číslo: P17V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-013839
Datum zahájení: 27.05.2017
Žádost o účast podat do: 27.06.2017 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 09.10.2017 10:00
Nabídku podat do: 04.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov.
V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat zejména obnovy, rekonstrukce či úprav energetických technologických zařízení.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v části 6 zadávací dokumentace (Technická dokumentace, viz kap. 4.1).
Podstatou EPC projektu je poskytnutí prací a služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz příslušných objektů. Zadavatel předpokládá tento rozsah činností:
1. ověření skutečného stavu objektů,
2. zpracování projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření,
3. vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, ohlášení, apod.(pokud by bylo potřeba),
4. zajištění financování navržených opatření,
5. dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“,
6. zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření,
7. vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy,
8. servisní činnost po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení,
9. záruka za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů,
10. sledování a vyhodnocování dosažených výsledků a další sjednané činnosti v rámci energetického managementu vedoucí ke snižování energetické náročnosti, resp. snížení nákladů po dobu trvání smluvního vztahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šluknov
 • IČO: 00261688
 • Poštovní adresa:
  náměstí Míru 1
  407 77 Šluknov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050993

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
náměstí Míru 1
407 77 Šluknov

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky