Veřejná zakázka: Cyklostezka Šluknov - Fukov - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 244
Systémové číslo: P23V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.09.2023
Nabídku podat do: 16.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Šluknov - Fukov - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace první části etapy cyklostezky z asfaltového betonu v místní části Fukov v délce 1,2 km od státní hranice k objektu bývalé vodárny ve staničení 4,085 – 5,3. Projektová dokumentace je vyhotovena pro všechny tři etapy stavby – veškeré zmínky v PD o částech etap II. a III. jsou pro realizaci tohoto díla irelevantní. Součástí stavby je odvodnění včetně propustků, výstavba nového mostu přes Sprévu a sanace stávajícího mostu před železnici. Upozorňujeme účastníky, že se jedná o odlehlou lokalitu bez možnosti připojení na inženýrské sítě s přístupem pouze po účelové komunikaci. Sanace mostu přes železnici si vyžádá součinnost s provozovatelem železnice – Deutsche Bahn. Součástí zakázky tedy je i veškerá komunikace s provozovatelem (i v německém jazyce) včetně zajištění případné výluky (dle způsobu provádění, viz podrobněji část D. projektové dokumentace). S veškerými tyto náklady musí účastníci v nabídce počítat, zadavatel nebude jejich dodatečné uplatnění uznávat ani nebude namísto vybraného účastníka komunikovat s provozovatelem železnice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 080 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šluknov
 • IČO: 00261688
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1
  40777 Šluknov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-025487

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky