Profil zadavatele: Město Šluknov

  • Název: Město Šluknov
  • IČO: 00261688
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    40777 Šluknov
  • Adresa profilu zadavatele: https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-025487

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu C-M-20 v Císařském, Šluknov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2023 27.09.2023 09:00
Cyklostezka Šluknov - Fukov - I. etapa
podlimitní Zadáno 01.09.2023 16.10.2023 09:00
Obnova místní komunikace v ul. Karlova, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2023 13.09.2023 09:00
Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa IV - DOKONČENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 22.08.2023 09:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2024 - 31.12.2024
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 16.06.2023 11:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 - 31.12.2024
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 16.06.2023 10:00
Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově
podlimitní Zadáno 19.05.2023 06.06.2023 09:00
Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 15.03.2023 09:00
Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2022 16.01.2023 09:00
Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 16.02.2022 09:00
Změna č. 2 územního plánu Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 22.06.2021 00:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Rámcová smlouva příkazní
podlimitní Zadáno 01.12.2019
Správa a údržba veřejných pohřebišť ve Šluknově
podlimitní Zadáno 10.08.2018 15.08.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››