Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava chodníku v ul. TGM ve Šluknově
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2024 14.02.2024 09:00
Přestupní terminál Šluknov – Úprava ulice Nádražní
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 17.01.2024 09:00
Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském – II. etapa (5 mostů)
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 17.01.2024 09:00
Stavební úpravy auly objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 17.01.2024 09:00
Zajištění kompletního kulturního programu na akci "Zámecké slavnosti 2024"
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2023
Cyklostezka Šluknov - Fukov - I. etapa
Město Šluknov
podlimitní Zadáno 01.09.2023 16.10.2023 09:00
Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa IV - DOKONČENÍ
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 22.08.2023 09:00
Dodávka zemního plynu na období 01.01.2024 - 31.12.2024
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 16.06.2023 11:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 - 31.12.2024
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 16.06.2023 10:00
Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově
Město Šluknov
podlimitní Zadáno 19.05.2023 06.06.2023 09:00
Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 16.02.2022 09:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Rámcová smlouva příkazní
Město Šluknov
podlimitní Zadáno 01.12.2019
Správa a údržba veřejných pohřebišť ve Šluknově
Město Šluknov
podlimitní Zadáno 10.08.2018 15.08.2018 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016