Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy
Odesílatel Martin Chroust
Organizace odesílatele Město Šluknov [IČO: 00261688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2022 08:16:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, na základě včerejších odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci zadavatel zveřejňuje změnu č. 2 zadávací dokumentace, jejíž přílohou je nový soupis prací a upravená verze PD. Původní verze jsou zneplatněny, k nacenění použijí uchazeči tyto dokumenty. Děkuji za pochopení, s pozdravem Martin Chroust.


Přílohy
- změna ZD č. 2_sign.pdf (268.84 KB)
- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace.zip (3.62 MB)
- Příloha č. 2 - Soupis prací k nacenění.xlsx (102.82 KB)