Veřejná zakázka: Zasíťování lokality pro Jihozápad - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 204
Systémové číslo: P21V00000013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-040971
Datum zahájení: 09.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zasíťování lokality pro Jihozápad - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky I. etapa prací na zasíťování rozvojové lokality Jihozápad – realizace nových inženýrských sítí – vodovodního řadu včetně přípojek, splaškové kanalizace včetně přípojek a dešťové kanalizace včetně přípojek. Součástí zakázky jsou z přiložené projektové dokumentace pouze stavební objekty SO 03, 04 a 05 a částečně v rozsahu výše uvedených prací i SO 01. Zbylé SO (nové komunikace, plynovod a veřejné osvětlení) nejsou součástí zakázky. Přesný rozsah stavby je vymezen zejména soupisem prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šluknov
 • IČO: 00261688
 • Poštovní adresa:
  nám. Míru 1
  40777 Šluknov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-025487

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky