Veřejné zakázky Města Šluknov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Šluknov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu sběrného dvora s kompostárnou ve Šluknově
Město Šluknov
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 27.03.2024 10:00
Komunikace Jihozápad Šluknov – podkladní vrstvy trasy „C“ a štěrkové dorovnání
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 28.02.2024 09:00
Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2024
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 28.02.2024 09:00
Výměna střešních krytin na bytových domech č. p. 662 a 663, Šluknov
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 14.02.2024 09:00
Oprava stavebních závad po HMP v roce 2024 – 5 mostů
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 14.02.2024 09:00
Oprava chodníku v ul. TGM ve Šluknově
Město Šluknov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 14.02.2024 09:00
všechny zakázky