Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Turistický informační a orientační systém města Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 07.09.2020 14:00
Elektronické zabezpečení objektů Základní školy J. Vohradského
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 01.06.2020 00:00
Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 06.05.2020 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 26.03.2020 09:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 26.03.2020 09:00
Cyklostezka Šluknov - Rožany
podlimitní Zadáno 11.03.2020 06.05.2020 10:00
Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 06.05.2020 00:00
ZŠ J. Vohradského - vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 06.05.2020 00:00
Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 19.02.2020 09:00
Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově - I. etapa - zateplení a bezbariérové úpravy
podlimitní Zadáno 16.01.2020 13.02.2020 09:00
Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 19.01.2020 00:00
Rámcová smlouva příkazní
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2019
Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 10.11.2019 20.11.2019 00:00
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2019_0008
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019
Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově
podlimitní Zadáno 15.05.2019 31.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››