Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Žižkova č.p. 722, Šluknov – výměna oken, 2. etapa (jižní fasáda)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.12.2021 19.01.2022 09:00
Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2021 19.01.2022 09:00
Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2021 19.01.2022 09:00
Zajištění kompletního kulturního programu na akci "Zámecké slavnosti 2022"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 19.11.2021 00:00
Zasíťování lokality pro Jihozápad - I. etapa
podlimitní Zadáno 09.08.2021 02.09.2021 09:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 26.03.2020 09:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 26.03.2020 09:00
Rámcová smlouva příkazní
podlimitní Zadáno 01.12.2019
Správa a údržba veřejných pohřebišť ve Šluknově
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2018 15.08.2018 00:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov
nadlimitní Zadáno 27.05.2017 04.12.2017 09:00
Příkazní smlouva
nadlimitní Zadáno 25.10.2016 26.10.2016 00:00
Správa a údržba veřejného osvětlení ve Šluknově
nadlimitní Zadáno 25.10.2016 26.10.2016 00:00
Správa a údržba Stadionu Slávy Novotného ve Šluknově
podlimitní Zadáno 04.09.2016 05.09.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››