Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění
podlimitní Vyhodnoceno 19.10.2022 09.11.2022 09:00
Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 11.07.2022 09:00
Obnova místní komunikace v ul. 17. listopadu, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 11.07.2022 09:00
Oprava omítky a balkónů, č.p. 1093, Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 25.05.2022 09:00
Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském - I. etapa (4 mosty)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2022 27.04.2022 09:00
Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 30.03.2022 00:00
Vila č. p. 638 - Repase oken a balkonových dveří (knihovna Šluknov) - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2022 15.03.2022 00:00
Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 16.02.2022 09:00
Změna č. 2 územního plánu Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 22.06.2021 00:00
Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Nákup silové elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky nízkého napětí pro centrálního zadavatele město Šluknov na ČMKB Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 12.02.2021 10:00
Rámcová smlouva příkazní
podlimitní Zadáno 01.12.2019
Správa a údržba veřejných pohřebišť ve Šluknově
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2018 15.08.2018 00:00
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov
nadlimitní Zadáno 27.05.2017 04.12.2017 09:00
Příkazní smlouva
nadlimitní Zadáno 25.10.2016 26.10.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››