Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy
Odesílatel Martin Chroust
Organizace odesílatele Město Šluknov [IČO: 00261688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2022 13:52:08
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, odpovídám na žádost o vysvětlení zaslanou prostřednictvím profilu zadavatele.
Otázka: 1) do střešního pláště jsou osazena střešní okna, ve VV není uvedena demontáž ani zpětná montáž (případně výměna) těchto oken - při výměně střešní krytiny je potřeba minimálně demontovat lemování oken - žádáme o doplnění do VV

Odpověď: V předaném soupisu prací tyto práce chybí. Do nového VV budou doplněny položky pro demontáž a zpětnou montáž stávajícího lemování oken.

Otázka: 2) ve VV není položka na dodávku a montáž oplechování lomu střech - ve výkr.ozn. 4N. Naopak je tam dvakrát uvedeno oplechování nároží v různých výměrách - možná záměna textu u jedné z položek - žádáme o upřesnění která z položek je správná a doplnění položky pro oplechování lomu střech

Odpověď: Položka "Montáž oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem" + položka materiálu "plech poplastovaný (TPO/FPO) tabule" je určena na oplechování lomu sklonů ozn. ve výkrese jako 4N. Položka obsahující práci i materiál je na nárožních hran střechy.

Otázka: 3) ve VV je položka pro lemování ventilačních nástavců, ale není tam uvedena montáž ani dodávka systémových šablon pro odvětrání -pravděpodobně kanalizace (není patrné ani z PD zda tam nějaké jsou) - žádáme o upřesnění zda bude nad střechu vyvedeno odvětrání kanalizace, případně antény apod.pro které je potřeba také osadit systémové prostupové šablony.

Odpověď: Nad střechu budou vyvedena dvě větrací hlavice pro odvětrání kanalizace a dvě tyče hromosvodu. Tvarovky a manžety budou doplněny do nového soupisu prací.

Otázka: 4) jaké budou sněhové zachytávače - v PD jsou znázorněny "asi" lopatkové sněhové zachytávače a ve VV je udána výměra v metrech běžných - žádáme o upřesnění o jaké sněhové zachytávače se má jednat

Odpověď: Jedná se pozinkované lopatkové zachytávače lakované do barvy krytiny včetně systémové nosné tašky. Položky z VV budou nahrazeny za nové s měrnou jednotkou KUS, tak aby byl určen přesný počet dodávaných lopatkových zachytávačů.

Otázka: 5) ve VV je uvedena R.Š. podokapního žlabu 250 mm, jedná se o překlep nebo bude opravdu na střechu této velikosti osazen žlab r.š.250? - žádáme o potvrzení velikosti případně opravu
Odpověď: Zkontrolovali jsem návrh velikosti žlabu a upravili jsme jeho velikost na r.š. 330 mm. Rozvinutá šířka bude upravena i v novém soupisu prací.


Vzhledem k výše uvedeným změnám si vyžádal investor od projektanta p nový položkový rozpočet a soupis prací doplněný o výše uvedené práce a materiály.
Dále budou dány do souladu s projektovou dokumentací položky týkající se fasádní omítky. V původním rozpočtu je chybně uvedena tenkovrstvá silikonová omítka, ta bude nahrazena škrábanou břizolitovou dle projektové dokumentace.
Nový položkový rozpočet a soupis prací obdržíte ihned po jeho úpravě, předpoklad je 04.02.2022.

Děkuji za pochopení. Martin Chroust