Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově
Odesílatel Martin Chroust
Organizace odesílatele Město Šluknov [IČO: 00261688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2023 07:24:36
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení, v příloze vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. S pozdravem Martin Chroust


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_sign.pdf (457.97 KB)

Původní zpráva

Datum 29.05.2023 14:08:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
V souvislosti s přípravou nabídky na VZ „Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově“ si dovolujeme zadavatele požádat o vysvětlení:
1) V rámci objektu Chodník Budišínská I. ETAPA je uvažováno s kácením stromů vč. odvozu. V rozpočtu však nejsou položky na likvidaci dřevního materiálu. Prosíme o vysvětlení.
2) Ve výkazu výměr 2a – chodník Budišínská I. ETAPA v 01b – SO 101 přímé doprovodné výdaje jsou položky č.2 a č. 3 Osazení a dodávka vrat a vrátek k oplocení vč . povrchové úpravy a také položky č. 4 a č. 5 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení. V PD však není blíže popsáno, jak bude naloženo s demontovanými vraty a vrátky, ani jaký rozměr mají mít nově dodaná vrata a vrátka. Prosíme o doplnění PD o bližší popis.
3) Ve výkazu výměr 2b- chodník Budišínská II. ETAPA - SO 101 přímé doprovodné výdaje jsou položky č. 4, 5 a č. 14, 15, které řeší osazení a dodávku vrat a vrátek k oplocení a rozebrání vrat a vrátek (stejné jako v I. etapě). Zde opět prosíme o bližší specifikaci.
4) Ve výkazu výměr 2b- chodník Budišínská II. ETAPA - SO 101 přímé doprovodné výdaje je položka č. 6 Montáž a dodávka oplocení z dílců rámových, na ocelové sloupky, výšky 1,2m vč.podezdívky a základu. V PD chybí zákres i popis oplocení. Prosíme o doplnění rozměru základu i podezdívky.
Za vysvětlení předem děkujeme.