Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III (zmenšený rozsah plnění)
Odesílatel Michal Bušek
Organizace odesílatele Město Šluknov [IČO: 00261688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2022 16:09:28
Předmět Výzva

Výzva k předložení nabídek - krov a střecha sladovny 2022 - III. etapa (zmenšený rozsah plnění)


Přílohy
- Výzva k předložení nabídek - krov a střecha sladovny 2022 - III. etapa (zmenšený rozsah plnění)-sign.pdf (1.13 MB)