Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava omítky a balkónů, č.p. 1093, Šluknov
Odesílatel Michal Bušek
Organizace odesílatele Město Šluknov [IČO: 00261688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 11:19:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Oprava rozsahu plnění veřejné zakázky - realizuje se pouze oprava balkónů = SO 01 (bez omítky - SO 02)


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - DPS, čp 1093, Šluknov - oprava 11_5_2022 - sign.pdf (563.69 KB)
- Příloha č. 4 - Krycí list - oprava ze dne 11_05.doc (34.50 KB)